Bệnh viện Cổ phần Đa khoa Thanh Hà - Tổng giá trị 6.668.000.000 VNĐ

Admin 11/02/2017

 

 

I.                   Thông tin các Bên tham gia:

-         Chủ đầu tư: Bệnh viện Cổ phần Đa khoa Thanh Hà.

-         Tên Bệnh viện: Bệnh viện Cổ phần Đa khoa Thanh Hà.

Thông tin Bệnh viện: Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại: +84.373.728.269                     Fax: +84.373.728.296

-         Nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt Nam (Vinatech., Jsc)

II.               Thông tin Dự án:

-         Hợp đồng số: 1506/HĐKT/STH-VNT/2011 Ký ngày 14 tháng 06 năm 2011

-         Tên gói thầu: Cung ứng, lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm

-         Tên Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Cổ phần Đa khoa Thanh Hà.

-         Quy mô thực hiện: Toàn Bệnh viện

-         Giá trị hợp đồng: 6.668.000.000 VNĐ

-         Tiến độ thực hiện: Hoàn thành ngày 18/05/2012.

 

Share :

Viết bình luận của bạn