Bệnh viện Đa khoa Bình Định - Tổng giá trị 35.946.220.932 VNĐ

Admin 11/02/2017

 

I.                   Thông tin các Bên tham gia:

-         Chủ đầu tư: Sở y tế Bình Định.

Địa chỉ: 756, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: +84.56.3793120/ 3792080                Fax: +84.56.3794686

-         Tên Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Thông tin Bệnh viện: Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn

Điện thoại:  056.3848687                                       Fax:   

-         Nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt Nam (Vinatech., Jsc)

II.               Thông tin Dự án:

-         Hợp đồng số: 2212/HĐKT/SYTBĐ - VNT/2010  Ký ngày 23 tháng 12 năm 2010

-         Tên gói thầu: Hệ thống khí y tế trung tâm và hệ thống khí sạch áp lực dương vô trùng.

-         Tên Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

-         Quy mô thực hiện: Toàn Bệnh viện

-         Giá trị hợp đồng: 35.946.220.932 VNĐ

-         Tiến độ thực hiện: Hoàn thành ngày 30/10/2011.

 

 

 

Share :

Viết bình luận của bạn