Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - Tổng giá trị:10.930.621.834 VNĐ

Admin 11/02/2017

 

 

I.                   Thông tin các Bên tham gia:

-         Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Máy.

Địa chỉ: Số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.824.5664                                         Fax: 04.828.9624

-         Tên Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Thông tin Bệnh viện: Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3821369                                        Fax:

-         Nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt Nam (Vinatech., Jsc)

II.               Thông tin Dự án:

-         Hợp đồng số: 01/MAC-VN/2008 Ký ngày 11 tháng 01 năm 2008

-         Tên gói thầu:  Cung cấp lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm

-         Tên Dự án: Cung cấp lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm

-         Quy mô thực hiện: Toàn Bệnh viện

-         Giá trị hợp đồng: 10.930.621.834 VNĐ

-         Tiến độ thực hiện: Hoàn thành ngày 06/10/2009.

 

Share :

Viết bình luận của bạn