Bệnh viện Đa khoa Nghệ An - Tổng giá trị 80.169.000.000 VNĐ

Admin 11/02/2017

 

 

{C}{C}I.                   {C}{C}Thông tin các Bên tham gia:

{C}{C}-         {C}{C}Chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: 138 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0383 518727                Fax: 0383 518 722

{C}{C}-         {C}{C}Tên Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Thông tin Bệnh viện: 12 Chu Văn An, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:                                        Fax:

{C}{C}-         {C}{C}Nhà thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt Nam

(Vinatech., Jsc) và Công ty Cổ phần Điện máy R.E.E

{C}{C}II.               {C}{C}Thông tin Dự án:

{C}{C}-         {C}{C}Hợp đồng số: Vinatech-Ree 305/HĐKT-2012 Ký ngày 30 tháng 05 năm 2012

Tên gói thầu:  Gói thầu số 18 (18-XL): Cung cấp thiết bị, xây dựng và lắp đặt hệ thống khí sạch phòng mổ, thông gió, điều hoà không khí.

{C}{C}-         {C}{C}Tên Dự án: Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An

{C}{C}-         {C}{C}Quy mô thực hiện: Toàn Bệnh viện

{C}{C}-         {C}{C}Giá trị hợp đồng:  80.169.000.000 VNĐ

{C}{C}-         {C}{C}Tiến độ thực hiện: Chưa hoàn thành.

 

Share :

Viết bình luận của bạn