Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc - Tổng giá trị 6.840.000.000VNĐ

Admin 11/02/2017

        I.      Thông tin các Bên tham gia:

-         Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

-         Tên Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Thông tin Bệnh viện: Đường Tôn Thất Tùng, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc .

Điện thoại: +84.211.3861206/ 3696998              Fax: +84.211.3861825

-         Nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt Nam (Vinatech., Jsc)

II.               Thông tin Dự án:

-         Hợp đồng số: 1810/HĐMB/VP-VNT/2010 Ký ngày 25 tháng 10 năm 2010

-         Tên gói thầu: Phần xây lắp, thiết bị, hệ thống khí y tế trung tâm.

-         Tên Dự án: Đầu tư xây dựng công trình nhà hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

-         Quy mô thực hiện: Toàn Bệnh viện

-         Giá trị hợp đồng:  6.840.000.000 VNĐ

-         Tiến độ thực hiện: Hoàn thành ngày 26/01/2011.

 

Share :

Viết bình luận của bạn