Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Tổng giá trị 11.310.000.000VNĐ

Admin 11/02/2017

 

 

I.                   Thông tin các Bên tham gia:

-         Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

-         Tên Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Thông tin Bệnh viện: 12 Chu Văn An, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +844.38233075                                   Fax:

-         Nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt Nam (Vinatech., Jsc)

II.               Thông tin Dự án:

-         Hợp đồng số: 2210/XP-VINATECH Ký ngày 19 tháng 10 năm 2010

-         Tên gói thầu: Hợp đồng mua sắm và lắp đặt

-         Tên Dự án: Đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị y tế PTTK, CTCH, CĐHA tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

-         Quy mô thực hiện: Toàn Bệnh viện

-         Giá trị hợp đồng: 11.310.000.000 VNĐ

-         Tiến độ thực hiện: Hoàn thành ngày 27/05/2011.

 

Share :

Viết bình luận của bạn