Bộ hút dịch áp lực thấp

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Bộ hút này hoạt động hút áp lực thấp trong thời gian dài khi bệnh nhân đƣợc phẫu thuật màng bụng hoặc phổi… Áp lực có thể đƣợc điều chỉnh trong khoảng từ 0 đến 250mmAq bởi đầu hút chân không và trạng

BỘ HÚT DỊCH ÁP LỰC THẤP

Bộ hút này hoạt động hút áp lực thấp trong thời gian dài khi bệnh nhân được phẫu thuật màng bụng hoặc phổi… Áp lực có thể đƣợc điều chỉnh trong khoảng từ 0 đến 250mmAq bởi đầu hút chân không và trạng thái hút cũng đƣợc hiển thị bởi bóng khí trong bình. Các dịch và máu đƣợc chứa vào bình rời.

Hướng dẫn sử dụng
- Tháo bỏ nắp rồi rót nƣớc vào bình đầy đến vạch mức.
- Đóng nắp bình, đặt bình lên tấm đế loại trƣợt hoặc loại móc.
- Nới lỏng nút duy trì, sau đó điều chỉnh áp suất bằng cách gạt cần điều khiển lên hoặc xuống. Vặn lại nút duy trì khi đạt áp suất mong muốn.
- Gắn ống hút vào giữa ống nối phía trong bình ngực và ống nối ống hút bình chứa.
- Gắn một ống adapter vào ống nối phía ngoài, sau đó cắm adapter vào đầu ra chân không.
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái hút nhờ bóng khí ở trong bình.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

                                

1.Ống nối (với đầu ra)
2.Ống nối (tới bình gom)
3.Bộ phần điều chỉnh chân không
4.Núm xoay giữ bộ điều chỉnh chân không
6.Nắp đạy
7.Đường mực nước
8.Ống nối hút
9.Phao
10.Tay kẹp
11.Basket
12.Chai thu gom
13.Ống nối vào bệnh nhân