Công ty TNHH Lương thực miền Trung Tổng giá trị 2.965.442.000 VNĐ

Admin 11/02/2017

 

 

I.                   Thông tin các Bên tham gia:

-         Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lương thực Miền Trung.

-         Tên Bệnh viện: Công ty TNHH Lương thực Miền Trung.

Thông tin Bệnh viện: Số 128 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0383.842.890                           Fax: 0383.842.890

-         Nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt Nam (Vinatech., Jsc)

II.               Thông tin Dự án:

-         Hợp đồng số: 0512/VNT-CĐ/2011  Ký ngày 25 tháng 05 năm 2011

-         Tên gói thầu:  Cung cấp thiết bị hệ thống khí sạch vô trùng áp lực dương

-         Tên Dự án: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

-         Quy mô thực hiện: Toàn Bệnh viện

-         Giá trị hợp đồng:  2.965.442.000 VNĐ

-         Tiến độ thực hiện: Hoàn thành ngày 06/01/2012.

 

Share :

Viết bình luận của bạn