Cung cấp thiết bị Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong và Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Việt Nam 02/11/2020

Dự án: Hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong và Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

Gói thầu: Mua sắm thiết bị xử lý chất thải lỏng y tế 

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong và Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

Chủ đầu tư: Ba Quản lý dự án Đầu tư Hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong; Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình

Share :

Viết bình luận của bạn