Đầu cắm nhanh

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Đầu cắm nhanh được sản xuất theo tiêu chuẩn JIZ Q9001-2000(Nhật bản) nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đầu ra khí theo yêu cầu và mang tính linh động cao như: sử dụng cho máy thở, máy gây mê..

I. GIỚI THIỆU

 Đầu cắm nhanh được sản xuất theo tiêu chuẩn JIZ Q9001-2000(Nhật bản) nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đầu ra khí theo yêu cầu và mang tính linh động cao như: sử dụng cho máy thở, máy gây mê..

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Các đầu cắm nhanh làm bằng thép không gỉ.Mỗi loại khí tương ưng với mỗi đầu cắm phân biệt bằng màu sắc và chốt định vị.Có 2 loại đầu cắm: Cắm đôi(dạng chữ Y) và đầu cắm đơn.Có tất cả đầu cắm đơn và đôi cho từng loại khí.

III. CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Đầu cắm đơn

 
                                               Một số loại đầu cắm nhanh                      

 

                                   Cấu tạo và vị trí chốt định vị của đầu cắm đơn

            Các bộ phận chính:

1.Đầu cắm
2.Chốt định vị
3.Thân
4.Đầu nối
5.Đầu cắm đôi

    

                                           Đầu cắm đôi(Dạng chữ Y)

 

                                                Cấu tạo đầu cắm đôi

            Các bộ phận chính:

1.Đầu cắm
2.Chốt định vị
3.Thân
4.Cửa chia
5.Nắp chống bụi