Giá đỡ đầu ra

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Nơi nào những khí y tế đến từ các đầu ra loại trên trần hay loại cuộn, thì giá đỡ đầu ra này ở đó đầu ra khí y tế và một đế trượt bình hút được trang bị phục vụ cung cấp khí xung quanh giường bệnh. Gi

GIÁ ĐỠ ĐẦU RA

Nơi nào những khí y tế đến từ các đầu ra loại trên trần hay loại cuộn, thì giá đỡ đầu ra này ở đó đầu ra khí y tế và một đế trượt bình hút được trang bị phục vụ cung cấp khí xung quanh giường bệnh. Giá có bánh xe cho phép bạn di chuyển dễ dàng máy tạo ẩm hoặc bình hút dịch đến nơi cần chúng. Hai loại giá đỡ đầu ra ; một loại có một đầu ra oxy và một đầu ra chân không và loại kia có hai đầu ra khí oxy.

Giá đỡ đầu ra cho oxy và chân không

  1. Chèn một đầu kết nối của máy tạo ẩm vào đầu ra khí oxy của giá đỡ chô đến khi bạn nghe thấy tiếng click (hình 1)
  2. Treo một bình hút dịch lên đến trượt của giá đỡ. (hình 2)
  3. Chèn một đầu kêt nối của bình hút dịch và đầu ra chân không cho đến khi nghe tiếng click. (hình 3)
  4. Chèn đầu kết nối khí oxy và chân không của giá đỡ vào mỗi tâm của ống đầu ra cho đến khi nghe thấy tiếng click.
  5. Bây giờ thì máy tạo ẩm và bình hút dịch đã sẵn sàng để sử dụng.

 

Giá đỡ đầu ra cho hai đầu oxy

  1. Chèn một đầu kết nối của máy tạo ẩm vào đầu ra khí oxy của giá đỡ chô đến khi bạn nghe thấy tiếng click (hình 1)
  2. Chèn đầu kết nối khí oxy của giá đỡ vào mỗi tâm của ống đầu ra cho đến khi nghe thấy tiếng click.
  3. Bây giờ thì máy tạo ẩm đã săn sàng để sử dụng. Bạn có thế đặt ống và vòi lên móc treo cái mà có thể điều chỉnh lên xuống 600mm bằng gá kẹp hỗ trợ nhiều móc.

 

Kích thước và các thông số.

 

Với oxy và chân không

Với hai đầu oxy

Kích thước (mm)

550(W)*550(D)*1,050(H)

H= từ tâm của van đầu ra

550(W)*550(D)*1,050(H)

H= từ tâm của van đầu ra

Khối lượng

Gần 6kg

Gần 6.5kg

 

Đính kèm

1 đầu kết nối oxy

1 vòi oxy 2m

1 đầu kết nối chân không

1 vòi chân không 2m

1 đầu kết nối oxy

1 vòi oxy 2m

1 móc treo vòi

 

Thành phần

1.Đế giá đỡ
2.Bánh xe
3.Trục giá đỡ
4.Đầu ra ra
5.Đầu ra chân không
6.Đầu kết nối oxy 7.Đầu kết nối chân không
8.Đế trượt
9.Vòi áp suất
10.Móc vòi
11.Gá hỗ trợ nhiều móc