Hoá chất huyết học J.T Baker (Erma-Nhật)

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Hoá chất huyết học J.T Baker (Erma-Nhật)

 

 

Hoá chất huyết học J.T Baker (Erma-Nhật)
 
 
 

Hoá chất huyết học dùng cho máy huyết học tự động 18 thông số của hãng Sysmex, Nihon Kohden

Hãng sản xuất: J.T Baker - Hà Lan

Sản xuất tại Hà Lan

 

Đặc tính: Chạy trực tiếp trên máy, không cần phải cài đặt lại

Bao gồm các loại hoá chất sử dụng cho các loại máy sau:

- Model: KX-21, hãng Sysmex - Nhật Bản

 

T.T

Tên hàng

Đóng gói

Dung tích

1

Hoá chất pha loãng Diluid 100 Plus (Cellpack)

Can

20 Lít

2

Hoá chất ly giải CyMet KX CN Free (Stromatolyser – WH)

Lọ

500 ml

3

Hoá chất rửa ProClean Plus (Cellclean)

Lọ

100 ml

 

- Model: Celltack α MEK6420K hãng Nihon Kohden - Nhật Bản

 

T.T

Tên hàng

Đóng gói

Dung tích

1

Hoá chất pha loãng Diluid NR (Isotonac 3)

Can

20 Lít

2

Hoá chất ly giải CyMet NR III CN Free (Hemolynac 3)

Lọ

1 Lít

3

Hoá chất rửa DetectoTerge (Cleanac)

Can

5 Lít

 


- Model: AC 910EO, AC 920EO hãng Sweblab - Thuỵ Điển

 

T.T

Tên hàng

Đóng gói

Dung tích

1

Hoá chất pha loãng DILUID AC900

Can

20 Lít

2

Hoá chất ly giải CN Free Lyse Diff AC900

Lọ

1 Lít