Phần mềm quản lý bệnh viện ISHospital

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Với nhiều phân hệ đa năng như Quản lý khám bệnh, Quản lý bệnh nhân, Quản lý bệnh án, Quản lý dược, Theo dõi viện phí, Báo cáo cải tiến, v.v.... Tất cả chức năng của ISHospital được thiết kế rất chi ti