Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước - Tổng giá trị 7.111.064.000

Admin 11/02/2017

 

I.       Thông tin các Bên tham gia:

-         Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước.

-         Tên Bệnh viện: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước.

  Thông tin Bệnh viện: Ấp 1, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

  Điện thoại: +84.65.13870391                    Fax: +84.65.13889488

-         Nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt Nam (Vinatech., Jsc)

II.      Thông tin Dự án:

-         Hợp đồng số: 1/HĐKT/VNT-BP Ký ngày 25 tháng 06 năm 2010

-         Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Y tế.

-         Tên Dự án: Mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất phòng chống cúm A/H1N1-H5N1

-         Quy mô thực hiện: Toàn Bệnh viện

-         Giá trị hợp đồng:  7.111.064.000 VNĐ

-         Tiến độ thực hiện: Hoàn thành ngày 25/09/2010.

 

Share :

Viết bình luận của bạn